Процес створення штучного інтелекту: тенденції та перспективи розвитку

Анотація.

Актуальність досліджень обумовлена стрімким розвитком штучного інтелекту. Це важлива технологія, що підтримує повсякденну соціальну, технічну та економічну діяльність. Штучний інтелект дає змогу комп'ютерам навчатися на власному досвіді, адаптуватися до заданих параметрів і виконувати ті завдання, які раніше були під силу тільки людині. У зв'язку з цим, дана стаття розроблена для виявлення тенденцій та перспектив розвитку штучного інтелекту. Також важливим завданням роботи виступає виділення принципів побудови систем штучного інтелекту. Розробка системи штучного інтелекту відрізняється від побудови звичайної системи, оскільки вимагає системного підходу, аналізу великих даних і забезпечення навчання моделі. Побудова системи штучного інтелекту − це ретельний процес зворотного проектування людських рис та можливостей машини, і використання їхніх обчислювальних здібностей, щоб перевершити те, на що люди здатні. Провідним підходом до дослідження цієї проблеми є аналіз літератури, що дає змогу комплексно розглянути питання розробки штучного інтелекту. У даній роботі розглянуті сучасні основи штучного інтелекту та різні репрезентативні програми. У контексті сучасного цифрового світу штучний інтелект є властивістю машин, комп’ютерних програм та систем виконувати інтелектуальні й творчі функції людини, самостійно знаходити шляхи вирішення проблем, вміти робити висновки та приймати рішення. Матеріали статті представляють практичну цінність для критичного аналізу того, на що здатний сьогодні штучний інтелект, чому він все ще не може досягти людського інтелекту та які відкриті виклики існують перед ним, щоб досягти та перевершити рівень інтелекту людини

Ключові слова: штучний інтелект, інформаційні технології, алгоритм, розвиток технології, експертні системи

https://doi.org/10.52566/msu-econ.8(3).2021.84-92