Тенденції економічного розвитку Демократичної Кампучії (1975–1979 рр.)

Актуальність наукової роботи визначається потребою в дослідженні окремих історичних етапів економічного розвитку Камбоджі для формування підґрунтя подальшого вдосконалення економічної системи. Метою роботи було аналітично проаналізувати становлення економіки Демократичної Кампучії та роль дружніх країн в її формуванні....

Зміст і функціональне призначення мита в сучасних умовах

Мито як джерело формування бюджету та регулятор зовнішньоторговельної діяльності сприяє покращенню макроекономічної ситуації та входженню держави до міжнародної торговельної спільноти. Тому вивчення сутності та функціонального призначення мита набуває особливої актуальності, адже дає змогу підвищити ефективність його ф...

Вплив стилю керівництва, мотивації роботи та робочого середовища на рівень задоволеності роботою працівників

Людські ресурси відіграють важливу та стратегічну роль у визначенні політики компанії. Щоб якісно та професійно були виконані робочі обов’язки, потрібен кращий кількісний і якісний склад працівників кадрової служби організації. Людськими ресурсами потрібно добре управляти та наголошувати, щоб співробітники відчув...

Особливості формування та розвитку мотиваційної культури на підприємствах в сучасних умовах господарювання

Стаття присвячена дослідженню особливостей формування та розвитку мотиваційної культури на підприємствах у сучасних умовах господарювання. У статті простежено насущні проблеми мотивації праці колективу, установлено їхній вплив на ефективність функціонування підприємства. Актуальність дослідження полягає в тому, що пита...

Процес створення штучного інтелекту: тенденції та перспективи розвитку

Актуальність досліджень обумовлена стрімким розвитком штучного інтелекту. Це важлива технологія, що підтримує повсякденну соціальну, технічну та економічну діяльність. Штучний інтелект дає змогу комп'ютерам навчатися на власному досвіді, адаптуватися до заданих параметрів і виконувати ті завдання, які раніше були п...