Маркетинговий механізм організації харчування дітей у закладах загальної середньої освіти

Актуальність дослідження питання організації та якості харчування дітей у закладах освіти пов’язана з необхідністю визначення потенціалу застосування маркетингових підходів з метою підвищення рівня організації харчування дітей. Мета статті полягає у виявленні методологічних методів щодо формування концептуальної...

Вплив міжрегіональної економічної диференціації на економічну безпеку регіонів України

Міжрегіональна економічна диференціація властива більшості країн світу. З одного боку економічна диференціація є природнім явищем, з другого показує неефективність бюджетної політики держави. Однак, для формування ефективних механізмів зниження міжрегіональної економічної диференціації першочерговою задачею є об’...

Напрями підвищення ефективності управління підприємством готельного господарства України шляхом реалізації комунікаційної політики

Стаття присвячена вивченню сутності комунікаційної політики підприємств готельного господарства, особливостей використання реклами та напрямів підвищення її ефективності в сучасних умовах. Метою дослідження є розгляд напрямів підвищення ефективності управління підприємством готельного господарства в Україні. Методологі...

Методичні аспекти проведення комплексного аналізу фінансової звітності підприємства

Глобальні зміни в економічному середовищі, світові процеси стандартизації бухгалтерського обліку зумовлюють необхідність перегляду теоретичних основ, подальшого розвитку методологічних підходів і методичних положень формування фінансової звітності українських підприємств. Якісна економічна інформація, зібрана та опраць...

Зародження і розвиток фіскального механізму регулювання інвестиційних процесів на українських землях за княжих часів

Вивчення джерел наповнення і напрямів використання княжої казни та їх вплив на розвиток інвестиційних процесів за часів Київської Русі набуває особливої актуальності, адже дозволяє з’ясувати, чи здійснювався цей процес на українських землях хаотично, або ж мав виразні правила і порядок. Мета дослідження полягає у...