ISSN: 2313-8114 (Print)
ISSN: 2518-1254 (Online)

Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка» – це науковий рецензований журнал з відкритим доступом, який публікує оригінальні дослідницькі та оглядові статті в галузі економічних наук. Журнал призначений на широке коло фахівців банківської та фінансової систем, керівників і спеціалістів підприємств усіх форм власності, наукових працівників і студентів навчальних закладів. Більше про це в розділі Цілі та проблематика .

З 2014 року журнал включено до Переліку наукових фахових видань, у яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт з економічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 1279 від 06.11.2014 р). Вісник також внесений до категорії Б Переліку наукових фахових видань (наказ Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 р.) з таких спеціальностей: 051 – Економіка; 071 – Облік та оподаткування; 072 – Фінанси, банківська справа та страхування; 073 – Менеджмент; 075 –Маркетинг; 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 281 – Публічне управління та адміністрування.

Видавець: Мукачівський державний університет.

Рік заснування: 2014.

Періодичність випуску: 4 рази на рік.

Мова видання: англійська.

Головний редактор: 

Заступник головного редактора: Володимир Васильович Гоблик

До складу редакційної колегії входять відомі вчені з України, Латвії, Польщі, США, Казахстану, Австралії, Великобританії, Данії, Швеції, Естонії та Німеччини. Інформація про повний склад розміщена в розділі Редакційна колегія .

Редакційна колегія журналу вжила заходів для забезпечення високих етичних і професійних стандартів представленого матеріалу, заснованих на положеннях Публікаційної етики . Умови публікації та вимоги до статей розташовані в розділі Для авторів.

Усі матеріали поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International Public License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства роботи і першої публікації в цьому журналі.

Політика відкритого доступу. Журнал дотримується політики відкритого доступу, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Це означає, що весь його зміст перебуває у вільному доступі для користувачів безкоштовно. Більш детальна інформація про це розміщена в розділі Політика відкритого доступу. Повнотекстовий доступ до наукових статей журналу представлений у розділі Архів.

Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка» індексується в таких міжнародних інформаційних і наукометричних базах даних:

Google Scholar
Google Scholar logo
Index Copernicus
Index Copernicus logo
Фахові видання України
Фахові видання України logo
НБУ ім. В.І. Вернадського
НБУ ім. В.І. Вернадського logo
CiteFactor
CiteFactor logo
SJIF
SJIF logo
Research Bible
Research Bible logo
EconBiz
EconBiz logo
ERIH PLUS
ERIH PLUS logo
InfoBase Index
InfoBase Index logo