ISSN: 2313-8114 (Print)
ISSN: 2518-1254 (Online

Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка» – це науковий рецензований журнал, який публікує оригінальні дослідницькі та оглядові статті в галузі економічних наук. Журнал призначений на широке коло фахівців банківської та фінансової систем, керівників і спеціалістів підприємств усіх форм власності, наукових працівників і студентів навчальних закладів. Більше про це в розділі Цілі та проблематика .

З 2014 року журнал включено до Переліку наукових фахових видань, у яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт з економічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 1279 від 06.11.2014 р). Вісник також внесений до Переліку Б фахових видань України (наказ Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 р.) з таких спеціальностей: 051 – Економіка; 071 – Облік та оподаткування; 072 – Фінанси, банківська справа та страхування; 073 – Менеджмент; 075 –Маркетинг; 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 281 – Публічне управління та адміністрування.

Видавець: Мукачівський державний університет.

Рік заснування: 2014.

Періодичність випуску: 4 рази на рік.

Мови видання: українська, російська, англійська.

Головний редактор:

Заступники головного редактора: Гоблик Володимир Васильович,

У Редакційну колегію входять відомі українські та зарубіжні вчені з Латвії, Польщі та США. Інформація про повний склад розміщена в розділі Редакційна колегія .

Редакційна колегія журналу вжила заходів для забезпечення високих етичних і професійних стандартів представленого матеріалу, заснованих на положеннях Публікаційної етики . Умови публікації та вимоги до статей розташовані в розділі Для авторів.

Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка» індексується в таких міжнародних інформаційних і наукометричних базах даних:

Google Scholar
Google Scholar logo
Index Copernicus
Index Copernicus logo
Фахові видання
України
Фахові видання <br>України | МОН logo
НБУ ім. В.І. Вернадського
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського logo
CiteFactor
CiteFactor logo
SJIF
Scientific Journal Impact Factor (SJIF) logo
Research Bible
Research Bible logo