Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка» публікує рецензовані оригінальні та оглядові статті, теми яких охоплюють широкий спектр актуальних питань економічних процесів національних економік і глобальних економічних процесів, регіональних соціально-економічних досліджень, економічних процесів і явищ на підприємствах, соціальної політики, демографії, економіки праці та соціальної економіки, а також зовнішньоекономічних відносин.

Метою Наукового вісника Мукачівського державного університету. Серія «Економіка» є висвітлення результатів наукових досліджень, різних точок зору вчених на глобальні та актуальні наукові проблеми, а також аналіз тенденцій і перспектив на майбутнє. Сферу інтересів редакції переважно відображають такі напрями (проте, видання ними не обмежується): економіка та управління національним господарством і підприємствами; регіональна економіка, демографія та соціальна політика; економічна статистика, бухгалтерський облік та аудит; фінанси, гроші та кредит.

У журналі публікуються результати досліджень представників сучасної української та міжнародної наукової еліти, аспірантів, магістрів, студентів вищих навчальних закладів, працівників різних галузей економіки, державних службовців, а також вчених інших країн.

При відборі матеріалів для публікації, редакційна колегія звертає особливу увагу на новизну та актуальність ідей дослідження, дотримання умов для публікації журналу, наукову та фактичну достовірність поданого матеріалу.