Головний редактор

Професор, декан факультету міжнародної економіки і підприємтсва, д-р екон. н., Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, Україна

Заступники головного редактора

Професор, д-р екон. н., Мукачівський державний університет, Україна

Члени редакційної колегії

Професор, д-р, екон. н., Мукачівський державний університет, Україна 

Професор, д-р екон. н., Мукачівський державний університет, Україна

Професор, д-р екон. н., Білоцерківський національний аграрний університет, Україна

Професор, д-р екон. н., Латвійський університет, Латвія

Професор, д-р екон. н., Мукачівський державний університет, Україна

Професор, д-р екон. н., Латвійський університет, Латвія

Професор, д-р екон. н., Малопольський державний університет ім. ротмістра В. Пілецького в Освенцимі, Польща

Доцент, кандидат наук, Латвійський університет, Латвія

Професор, канд. екон. н., США

Професор, д-р екон. н., Національна академія наук України, Україна

Директор, д-р екон. н., Академія "Кайнар", Республіка Казахстан

Директор Центра з моніторингу та развитку НІР, д-р екон. н., Карагандинський економічний університет Казпотребсоюза, Республіка Казахстан; Уральський державний університет (Національний дослідницький університет), Росія

Доцент, канд. екон. н., Східно-Казахстанський технічний університет ім. Д. Серікбаева, Республіка Казахстан